Retourrecht

1. U heeft voor ieder besteld product op Inhomedesign.nl het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3. Bij producten waar er sprake is van maatwerk, die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de koper of duidelijk persoonlijk van aard zijn, geldt het herroepingrecht niet.

Gevolgen van de herroeping


1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

2. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u en wij uitdrukkelijk anderszins hebben ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen in het originele verpakkingsmateriaal. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. Wij kunnen er ook voor zorgen dat het product bij u opgehaald wordt tegen kostprijs (tussen €7,50 en €20 per doos, afhankelijk van afmeting en gewicht)

4. Het product dient in zijn originele verpakking ingepakt te worden om beschadigingen of verlies onderweg te voorkomen. Eigen verpakkingsconstructies zijn voor eigen risico. Wij kunnen mocht dat nodig zijn nieuw verpakkingsmateriaal opsturen tegen kostprijs.

5. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Bij een duidelijke beschadiging echter van het product zijn wij gerechtigd om het product niet terug te nemen en dus ook geen creditering uit te voeren.

Wilt u retourneren, neem dan contact met ons op via email of het contactformulier:

Inhomedesign
info@Inhomedesign.nl