Privacy Policy


Dit privacybeleid is van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Inhomedesign.nl onderdeel van Klikmedia BV

Vestigings- & bezoekadres:
Kerkenbos 1057c
6546 BB Nijmegen

Telefoonnummer: 024-4100250
E-mailadres: 
info@inhomedesign.nl
KvK-nummer: 09101999
btw-identificatienummer: NL807473777B01

 

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens
Inhomedesign.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Inhomedesign.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Inhomedesign.nl. Dit is echter alleen van toepassing als u zelf heeft aangevinkt aanbiedingen van ons te willen ontvangen.

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen mailings (catalogi) meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen of via het contactformulier.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. 
Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor u interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is inhomedesign.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Beveiligde server
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijziging van uw gegevens

Je kunt zelf wanneer je ervoor gekozen hebt een klantenaccount aan te laten maken je gegevens wijzigen wanneer je inlogt bij de shop, je kunt ons echter ook een mailtje sturen dan passen wij de gegevens voor u aan.

Betalingen

Wij werken voor het verwerken van al onze betalingen samen met Docdatapayments, zij doen de volledige afhandeling van het betaal traject en sturen vervolgens naar onze shop of de betaling gelukt is. Uw betaling loopt dus altijd via Dodatapayments, dit is ook de naam die op uw afschrift zal verschijnen.